Kako doći od A1 do C2 (Certificate of Proficiency in English)?

Cambridge English Qualifications ispiti

Cambridge English Qualifications ispiti dobro su poznati te ih priznaju brojne škole, sveučilišta i poslodavci iz privatnog i javnog sektora u svim zemljama engleskoga govornog područja. 

Uspjeh na Cambridge English Qualifications ispitu donosi vam međunarodno priznatu diplomu koja pokazuje koju ste razinu znanja engleskog jezika dosegli.

Vaše znanje i vještine najbolje se prikazuju u EU Jezičnoj mapi, koja detaljno propisuje Zajednički europski referentni okvir za jezike.

Zajednički europski referentni okvir za jezike – ZEROJ (eng. Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL ili CEF) prvi put je objavljen 2001. Sadrži smjernice koje je Vijeće Europe izradilo zajedno s ustanovama ALTE (Udruga jezičnih ispitnih centara u Europi) i EAQU- ALS (Europska udruga za kvalitetne jezične usluge). Glavni cilj bio je na objektivan način opisati znanje učenika stranih jezika diljem Europe te održavanje visokih kriterija poučavanja stranih jezika. 

U daljnjem tekstu detaljno su objašnjeni stupnjevi, vještine te kompetencije. Ono što je najvažnije jest  činjenica, da biste neki jezik naučili od razine A1 do C2, potrebno je oko 1500 sati intenzivnog, tj. efektivnog učenja. U to se ne ubrajaju čitanje knjiga, časopisa, novina, gledanje filmova, serija, slušanje muzike, iako su također jako bitni za usvajanje novog vokabulara i struktura rečenica. 

Drugim riječima, kako biste položili C2 (CPE, Proficiency), potrebno je riješiti tisuće i tisuće zadataka; napraviti stotine i stotine sati razgovora o različitim temama; čitati tisuće i tisuće tekstova, knjiga, članaka; slušati sate i sate raznih govornika o temama od sporta do kvantne fizike; pisati i diskutirati o stotine slika te donositi svoja mišljenja o svemu, ali baš svemu.

Nije jednostavno, ali nije niti nemoguće!

Znaju to mnogi moji učenici, a Luka Gregurić i Filip Jakšić u zimskom su roku 2021. briljilari. 

Zanimljivo je, također, kada polažete npr. FCE (First B2), možete postići čak tri različite razine, ovisno o postotku točno riješenih zadataka.

91-100 % = C1

61-90 % = B2

45 – 60 % = B1 

ispod 45 % = pad

Luka i Filip imaju 18 godina. Pročitajte opis njihovih puteva do vrhunskog znanja engleskog jezika.

Luka Gregurić

Moj kratki pogled na cijelu “avanturu” polaganja C2/CPE razine

Sa Slavicom sam počeo učiti engleski jezik još u osnovnoj školi, ne znajući ni što su, a niti kakvi stupnjevi znanja engleskog uopće postoje. 

U početku mi je odlazak na engleski bio just for fun, ali krajem osnovne počeli su me upoznavati sa stupnjevima engleskog i tada su se stvari počele mijenjati. U prvom razredu srednje škole čekao me FCE (B2), za koji smo se temeljito pripremali i redovito u grupi natjecali tko će bolje riješiti zadatke. Još uvijek mi je žao što su mi na tom ispitu nedostajala svega 3 boda do C1 razine, ali nakon položenog CPE ispita, ipak mi je bilo malo lakše. 

Nakon FCE ispita dogodile su se brojne promjene u mom školovanju, ali i mom pogledu na učenje engleskog – od priča o maturi i razmišljanja o budućem fakultetu te karijeri do COVID-a, lockdowna i online nastave. 

Od početka pandemije sa Slavicom sam se pripremao online. CPE sam shvatio ozbiljno i sustavno smo učili za taj ispit. Nakon bezbroj online sati, pronalaska tema za razgovor, vježbanja gramatike, rješavanja prijašnjih testova s ispita, pisanja eseja i različitih tekstova (koji evo i sada nakon ispita pišem) uspješno sam, zajedno s Filipom s kojim sam vježbao sve usmene dijelove ispita i učio na svojim i njegovim pogreškama, položio CPE C2, ispit iz engleskog jezika. 

Kako je Slavica rekla, nije jednostavno, ali nije niti nemoguće! 

A 1500+ sati engleskog mi se i dalje čini nevjerojatno 😁

———-

Filip Jakšić

Engleski sam počeo učiti još u vrtiću u školi stranih jezika Anglo. Tijekom  cijele osnovne škole učio sam engleski i izvan škole, no prebacio sam se u školu stranih jezika Global Lingua, koju vodi profesorica Sanja. Nakon što sam završio osnovnu  školu, htio sam polagati FCE bez nekog posebnog razloga, osim što mi se činilo fora imati certifikat te sam u prvom razredu srednje išao na privatne instrukcije kod profesorice Sanje, no kad je došlo vrijeme za polaganje ispita, nisam se ni prijavio već sam skroz zaboravio na to. 

Prije otprilike godinu dana dobio sam ideju da bih možda htio studirati u inozemstvu, a za to mi treba potvrda o znanju engleskog jezika. Fakulteti prihvaćaju razne ispite poput TOEFL-a, IELTS-a i drugih, ali i CPE, koji je najprestižniji od svih, tako da sam se prije nekih 9 mjeseci odlučio pripremati za to. Planirao sam opet ići na pripreme kod Sanje, ali kako je ona bila zauzeta, preporučila mi je Slavicu kod koje sam krenuo s online pripremama. 

Na pripremama sam upoznao i Luku, s kojim sam uvježbavao ponajviše za govorni dio testa, ali i sve ostalo. Pripreme su bile zabavne i drugačije nego inače jer su bile online. Slavica nas je uspješno pripremila i obojica smo uspješno položili ispit, a čak sam uspio dobiti i odličnu ocjenu, iako je Slavica tvrdila da bih se za to trebao više pripremati (kada god ne bih poslao neki esej koji mi je bilo rečeno da ga napišem).

—————-

Znanje i vještine po stupnjevima prema EU Jezičnoj mapi


A1 

Slušanje:

Mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu, ako sugovornik govori polako i razgovijetno.

Čitanje:

Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.

Govorna interakcija:

Mogu voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.

Govorna produkcija:

Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem.

Pisanje:

Mogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti formulare osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu.

A2

Slušanje:

Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.

Čitanje:

Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici, vozni redovi te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

Govorna interakcija:

Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim razgovorima premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju.

Govorna produkcija:

Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

Pisanje:

Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.

B1

Slušanje:

Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa, ako su iskazane relativno polako i razumljivo.

Čitanje:

Mogu razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.

Govorna interakcija:

Mogu se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori. Mogu se, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).

Govorna produkcija:

Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.

Pisanje:

Mogu napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.

B2 (viša razina mature)

Slušanje:

Mogu razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju, ako mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.

Čitanje:

Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.

Govorna interakcija:

Mogu komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija, obrazlažući i braneći svoja stajališta.

Govorna produkcija:

Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitoga interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.

Pisanje:

Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojemu jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.

C1

Slušanje:

Mogu razumjeti dugačak govor, čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.

Čitanje:

Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.

Govorna interakcija:

Mogu se tečno i spontano izražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

Govorna produkcija:

Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom.

Pisanje:

Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju, naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.

C2 (Proficiency – Vrsni stupanj) 

Slušanje:

Nemam poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku.

Čitanje:

Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.

Govorna interakcija:

Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izražaja zaobići prepreku toliko spretno da to sugovornici jedva i primijete.

Govorna produkcija:

Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove.

Pisanje:

Mogu napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.

Najnovije:

Texas Firsts – Part 4

Lockdown SOMEWHERE TEXAS Yes, I still could not believe I was in Texas. And yes, the first ever lockdown started when I was there. And

3 godine rada online i Klub 100

Kada sam 2021. godine odlučila raditi isključivo online, nisam niti sanjala koliko će mi se život promijeniti. Od prijašnjeg neprekidnog rada uživo sa strankama, ponekad i preko deset sati

Australia Day

ʜᴀᴘᴘʏ ᴀᴜꜱᴛʀᴀʟɪᴀ ᴅᴀʏ 🇦🇺🦘🇦🇺🐨 Vrijedno smo se pripremali za Dan Australije, koji se obilježava svake godine 26. siječnja. Australci obilježavaju godišnjicu kada je 1788. godine